0 Sản phẩm
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Có tất cả 47 sản phẩm
Sắp xếp theo:
Male to Male VGA Cables - Molded Connectors
8x6 Seamless 4K Scaling Presentation Matrix Switcher
8x4 Seamless 4K Scaling Presentation Matrix Switcher
8x2 Seamless 4K Scaling Presentation Matrix Switcher
10x8 Seamless 4K Scaling Presentation Matrix Switcher
H.264 Streaming Media Processor
4K HDMI Distribution Amplifier
4K HDMI Matrix Switchers with Audio De-Embedding
Six Input Seamless Switcher
High Speed and Standard Speed HDMI Cables
Màn chiếu khung cố định Fixed Frame hiệu EliteScreens

R120WH1

Màn chiếu khung cố định Fixed Frame hiệu EliteScreens

16.000.000 ₫

7.200.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Khung Cố Định Fixed Frame hiệu Elitescreens

R150WH1

Màn Chiếu Khung Cố Định Fixed Frame hiệu Elitescreens

19.500.000 ₫

8.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Khung Cố Định Fixed Frame hiệu Elitescreens

R180WH1

Màn Chiếu Khung Cố Định Fixed Frame hiệu Elitescreens

24.500.000 ₫

10.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần CineTension2 Elitescreens

TE135HW2

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần CineTension2 Elitescreens

29.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần CineTension2 Elitescreens

TE135HW2-E12

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần CineTension2 Elitescreens

32.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần CineTension2 Elitescreens

TE135HC2

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần CineTension2 Elitescreens

29.000.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần Home2 Elitescreens

Home120IWH2

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần Home2 Elitescreens

17.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần Spectrum Elitescreens

ELECTRIC100H

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần Spectrum Elitescreens

5.500.000 ₫

3.100.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần Spectrum Elitescreens

ELECTRIC120V

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần Spectrum Elitescreens

6.000.000 ₫

2.700.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần Spectrum Elitescreens

ELECTRIC125H

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần Spectrum Elitescreens

6.500.000 ₫

3.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần Spectrum Elitescreens

ELECTRIC100V

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần Spectrum Elitescreens

5.500.000 ₫

2.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Hot
75 Ohm BNC Crimp Connectors

BNC Male RG6

75 Ohm BNC Crimp Connectors

CALL

RCA Female to BNC Male Adapter
BNC Male Compression Connectors-Nickel
VGA and Stereo Audio Switchers

SW VGA Series

VGA and Stereo Audio Switchers

CALL

3G-SDI to HDMI Scaler with Audio Embedding
Màn Chiếu Di Động 3 Chân hiệu Elitescreens

T99UWS1

Màn Chiếu Di Động 3 Chân hiệu Elitescreens

2.700.000 ₫

1.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Hot
Màn Chiếu Kéo Tay Hiệu Elitescreens

M113UWS1

Màn Chiếu Kéo Tay Hiệu Elitescreens

2.700.000 ₫

1.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Hot
Màn Chiếu Kéo Tay Hiệu Elitescreens

M150UWH2

Màn Chiếu Kéo Tay Hiệu Elitescreens

6.500.000 ₫

3.200.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Hot
Màn Chiếu Kéo Tay Hiệu Elitescreens

M99UWS1

Màn Chiếu Kéo Tay Hiệu Elitescreens

2.200.000 ₫

1.100.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Hot
Màn Chiếu Kéo Tay Hiệu Elitescreens

M120UWV2

Màn Chiếu Kéo Tay Hiệu Elitescreens

3.500.000 ₫

1.600.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Kéo Tay Hiệu Elitescreens

M120UWH2

Màn Chiếu Kéo Tay Hiệu Elitescreens

4.000.000 ₫

2.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Hot
Màn Chiếu Kéo Tay Hiệu Elitescreens

M100UWH

Màn Chiếu Kéo Tay Hiệu Elitescreens

2.850.000 ₫

1.770.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Hot
HDMI Distribution Amplifiers
Màn Chiếu Kéo Tay Hiệu Elitescreens

M100UWV1

Màn Chiếu Kéo Tay Hiệu Elitescreens

2.800.000 ₫

1.200.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)