0 Sản phẩm
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Có tất cả 20 sản phẩm
Sắp xếp theo:
RCA Male RG59 Compression Connector - Nickel/50

RCA Male (100-304/305-01)

RCA Male RG59 Compression Connector - Nickel/50

120.000 ₫

55.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

RCA Female to BNC Male Adapter

RCAF-BNCM (100-229-01)

RCA Female to BNC Male Adapter

100.000 ₫

45.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

BNC Male Compression Connectors-Nickel

BNC Male (100-189-01)

BNC Male Compression Connectors-Nickel

140.000 ₫

65.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

High Resolution Computer-to-Video Scan Converter

VSC 500 (60-476-01)

High Resolution Computer-to-Video Scan Converter

17.900.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Bộ chuyển VGA với 6 ngõ vào 1 ngõ ra và Audio

SW6 VGArs (60-259-02)

Bộ chuyển VGA với 6 ngõ vào 1 ngõ ra và Audio

14.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Male to Male VGA Cables - Molded Connectors

VGA M-M MD

Male to Male VGA Cables - Molded Connectors

1.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

8x6 Seamless 4K Scaling Presentation Matrix Switcher
8x4 Seamless 4K Scaling Presentation Matrix Switcher
8x2 Seamless 4K Scaling Presentation Matrix Switcher
H.264 Streaming Media Processor
3G-SDI to HDMI Scaler with Audio Embedding
10x8 Seamless 4K Scaling Presentation Matrix Switcher
Six Input Seamless Switcher
High Speed and Standard Speed HDMI Cables
HDMI Distribution Amplifiers
4K HDMI Distribution Amplifier
4K HDMI Matrix Switchers with Audio De-Embedding