0 Sản phẩm
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Có tất cả 19 sản phẩm
Sắp xếp theo:
Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 135" CineTension2 Elitescreens

TE135HW2 (16:9)

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 135" CineTension2 Elitescreens

34.500.000 ₫

25.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 135" CineTension2 Elitescreens

TE135HW2-E12 (16:9)

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 135" CineTension2 Elitescreens

36.500.000 ₫

26.000.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 135" CineTension2 Elitescreens

TE135HC2 (16:9)

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 135" CineTension2 Elitescreens

34.500.000 ₫

25.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn chiếu cố định Fixed Frame 120" hiệu EliteScreens

R120WH1 (16:9)

Màn chiếu cố định Fixed Frame 120" hiệu EliteScreens

16.000.000 ₫

12.000.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Cố Định Fixed Frame 150" hiệu Elitescreens

R150WH1 (16:9)

Màn Chiếu Cố Định Fixed Frame 150" hiệu Elitescreens

22.500.000 ₫

15.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Khung Cố Định Fixed Frame 180" hiệu Elitescreens

R180WH1 (16:9)

Màn Chiếu Khung Cố Định Fixed Frame 180" hiệu Elitescreens

29.500.000 ₫

22.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Di Động 3 Chân 99" hiệu Elitescreens

T99UWS1

Màn Chiếu Di Động 3 Chân 99" hiệu Elitescreens

2.700.000 ₫

1.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Hot
Màn Chiếu Kéo Tay 113" Hiệu Elitescreens

M113UWS1

Màn Chiếu Kéo Tay 113" Hiệu Elitescreens

2.700.000 ₫

1.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Hot
Màn Chiếu Kéo Tay 150" Hiệu Elitescreens

M150UWH2

Màn Chiếu Kéo Tay 150" Hiệu Elitescreens

6.500.000 ₫

4.200.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Hot
Màn Chiếu Kéo Tay 99" Hiệu Elitescreens

M99UWS1

Màn Chiếu Kéo Tay 99" Hiệu Elitescreens

2.200.000 ₫

1.100.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Hot
Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 100" Spectrum Elitescreens

ELECTRIC100H (16:9)

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 100" Spectrum Elitescreens

5.500.000 ₫

4.200.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Kéo Tay 120" Hiệu Elitescreens

M120UWV2

Màn Chiếu Kéo Tay 120" Hiệu Elitescreens

3.500.000 ₫

2.100.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Kéo Tay 120" Hiệu Elitescreens

M120UWH2 (16:9)

Màn Chiếu Kéo Tay 120" Hiệu Elitescreens

4.000.000 ₫

3.200.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Hot
Màn Chiếu Kéo Tay 100" Hiệu Elitescreens

M100UWH (16:9)

Màn Chiếu Kéo Tay 100" Hiệu Elitescreens

2.850.000 ₫

2.100.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Hot
Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 120" Spectrum Elitescreens

ELECTRIC120V

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 120" Spectrum Elitescreens

6.000.000 ₫

3.700.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 125" Spectrum Elitescreens

ELECTRIC125H (16:9)

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 125" Spectrum Elitescreens

6.500.000 ₫

4.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 120" Home2 Elitescreens

Home120IWH2 (16:9)

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 120" Home2 Elitescreens

17.500.000 ₫

12.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 100" Spectrum Elitescreens

ELECTRIC100V

Màn Chiếu Điện Treo Tường/Trần 100" Spectrum Elitescreens

5.500.000 ₫

3.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)

Hot
Màn Chiếu Kéo Tay Hiệu Elitescreens

M100UWV1

Màn Chiếu Kéo Tay Hiệu Elitescreens

2.800.000 ₫

1.500.000 ₫

(Đã bao gồm VAT)