0 Sản phẩm
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Khuyến mãi

03/10/2019

Ưu đãi mua dàn SoundBar khi Mua Tivi Sony từ 43" trở lên

Chương trình khuyến mãi cho khách hàng khi mua Tivi Sony từ 43” trở lên sẽ được mua kèm dàn âm thanh SoundBar như bảng sau:

-       Thời gian áp dụng: từ ngày 01/10/2019 đến ngày 17/11/2019.

Sản Phẩm

Sản phẩm mua kèm dành cho khách hàng

Giá khuyến mãi SP mua kèm dành cho khách hàng

TV Sony Bravia 43” trở lên

HT-S100F//C SP1

2,443,000

HT-CT290/BM SP1

3,493,000

HT-CT390//M SP1

4,193,000

HT-S350//M SP1

3,843,000

HT-NT5//M SP1

8,393,000

HT-RT3// M SP1

4,543,000

HT-RT40//M SP1

5,383,000

HT-ST5000//MSP1

25,830,000

HT-X9000F//MSP1

8,393,000

HT-X8500//M SP1

6,293,000

HT-S500RF//CSP1

6,293,000

HT-S700RF//CSP1

8,393,000